Wyszukiwarka:
FIRMA >> SPÓŁKA


ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI POŁUDNIE sp. z o.o.

Szanowni Państwo.

Nasza firma - Zarządzanie Nieruchomościami Południe, rozpoczęła działalność w grudniu 2009 r. Od samego początku zatrudnia doświadczonych, z długoletnią praktyką licencjonowanych zarządców. Firma dysponuje starannie dobraną i sprawdzoną kadrą zarządców, pracowników księgowości i obsługi technicznej. Oprócz doświadczonych zarządców zatrudniamy również osoby mające również ogromne doświadczenie w dziedzinie prowadzenia dla nieruchomości księgowości i finansów, a także kompleksowej obsługi technicznej, w tym również wszelkich rozliczeń. W naszej pracy na rzecz właścicieli nieruchomości wspomagamy się najlepszymi dostępnymi na rynku fachowcami i firmami. Kierujemy się przede wszystkim dobrem i zadowoleniem osób na rzecz, których prowadzimy nasze usługi. Wspólnoty mieszkaniowe nawiązując współpracę z nami mają do dyspozycji i wyboru zespół konkretnego zarządcę znanego z imienia i nazwiska, a właściciele we wspólnotach mieszkaniowych wiedzą imiennie kto zajmuje się rozliczaniem wspólnoty mieszkaniowej. Misja naszej firmy sprowadza się do zaspakajania potrzeb mieszkańców w sferze gospodarowania nieruchomościami. Obecnie skupiamy się głównie na zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi, choć prowadzimy również zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi.
Prowadzimy również intensywne wysiłki i starania dla naszych Wspólnot Mieszkaniowych mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych, urzędu marszałkowskiego, a także dostępnych programów rządowych i samorządowych. W ofercie naszej znajduje się także miejsce dla zarządzania terenami rekreacyjnymi i przemysłowymi, handlowymi i innymi. Dla naszych klientów uruchomiliśmy obecnie informację o zamianach i sprzedaży lokali i innych nieruchomości. Na życzenie zainteresowanych prowadzimy również szkolenia i wykłady z zakresu gospodarowania nieruchomości, w szczególności na życzenie wspólnot mieszkaniowych prowadzimy szkolenia i wykłady obejmujące zagadnienia objęte między innymi ustawami o własności lokali, a także kodeksu cywilnego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Z wyrazami szacunku
Mirosław Burdzicki
Prezes Zarządu
*************************************************************************************************

siedziba naszej firmy - godziny obsługi:

Zarządzanie Nieruchomościami Południe sp z o.o.
58-500 Jelenia Góra
ul. Wojska Polskiego 36/3

dni robocze:
poniedziałek i piątek -8.00-15.00
wtorek -12.00-16.00
środa-12.00-14.00
czwartek -12.00-16.00

ZAPRASZAMY